رفتن به محتوای اصلی

۱- قصر مهرگان

۱۰درصد تخفیف منو

آدرس: شاندیز

ورود به صفحه

_______________________________________________________________________________________________________

۲- رستوران آبنوس

      با ۱۰ درصد تخفیف در فاکتور(به جز سینی ها)

  آدرس: طرقبه

      ورود به صفحه

____________________________________________________________________________________________________

۳- کباب سلطان

      با ۱۵ درصد تخفیف در فاکتور

  آدرس: امامت 

  ورود به صفحه

برگشت به بالا